Listings in သောက်ရေသန့် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 19 results
Advertisement
မင်္ဂလာလမ်း၊ ၅၆လမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-426803704, 09-441025978
အမှတ် က-၅၃၄၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ လက်ကောင်းရွာ၊, ,
09-445822820, 02-4031484
အမှတ် ၁၅၃၊ ပိတောက်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-403719979
2020 | Advertisement
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ပုသိမ်ကြီးရေထွက်၊ ရန်ကင်းတောင်မြောင်း၊, ,
09-977258316, 09-979883761
2021 | Advertisement
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ပုသိမ်ကြီးရေထွက်၊ ရန်ကင်းတောင်မြောင်း၊, ,
09-977280731, 09-979883761
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သုခမင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402532503
1 2