Listings in လက်ဖက်ခြောက် and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 137 results
Advertisement
အမှတ် ဠ-၇/၅၇-၅၈၊ ၆၆လမ်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်း နှင့် ဇော်ဂျီလမ်း ကြား၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ညည-၅၈/၂၃၊ (၁၂ဝလမ်း (မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း)၊ (၄၇)လမ်းနှင့် (၄၈)လမ်းကြား၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-47130089, 09-259518134
အမှတ် ၅၆၅၊ ၈၂လမ်း၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအရှေ့၊, ,
09-254341978, 09-797886688
အမှတ် င-၂/၇၃၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ သုမာလာလမ်း၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-33761111, 09-33762222, 09-973380008, 09-779420114, 09-402657888
၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ စွယ်တော်လမ်းသွယ်၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-444028386
အမှတ် အက်(ဖ်)-၅၊ ၆၆လမ်း၊ (၁၂)လမ်း နှင့် (၁၄)လမ်း ကြား၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အတွင်း၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-402619342, 09-43185725
အမှတ် ဘီ-၆၊ ၇၈လမ်း၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
02-4034831, 09-5127015, 02-4069577
၈၅လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43141338, 09-797795928, 09-797795927
၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် သံလမ်း ကြား၊ လမ်းသွယ်(၃)၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-402619475, 09-782644539
1 2 3 4 5