Listings in ရောဂါရှာဖွေရေး ဆေးခန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 43 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၈၉လမ်း၊ (၂၃)လမ်းနှင့် (၂၄)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4031005, 09-962025715, 09-442025715
အမှတ် ၃၅၈၊ ၈၉လမ်း၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် တောင်ဘက်၊ စိန်ပန်း၊, ,
09-964346001, 09-964346002, 09-964346003, 09-964346004
အမှတ် ၃၊ ၃ဝလမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
02-4064956, 02-4072985
အမှတ် ၃၊ ၃ဝလမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
02-4072985, 02-4064956
1 2 3 4