Listings in ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 31 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၆၃လမ်း၊ (၁၇)လမ်း နှင့် (၁၈)လမ်း ကြား၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-445307388, 09-793922911
၁၁လမ်း နှင့် ၁၂လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-962907990
အမှတ် ဖဖ-၁၀/၁၆၃၊၁၆၄၊ ၆၃လမ်း၊ (၁၆)လမ်းနှင့် (၁၇)လမ်းကြား၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-425361174
2020 | Advertisement
၂၂လမ်း၊ ၈၉လမ်း ထောင့်၊ သီရိရိပ်မွန်အိမ်ယာဝင်း၊, ,
09-262501579, 09-797155039
အောက်ကမ်းနားလမ်း၊ (၂၂)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
09-2060217, 09-782060217
အမှတ် ၅၄/အေ-၂၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-959104471
၂၆လမ်း၊ ၉၁လမ်း နှင့် ၉၂လမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
09-402543373
1 2 3