Listings in အခမ်းအနား ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 39 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဝ-၈/၉၇၊ ဝေသာလီဘုရားလမ်း၊ ၆ရလမ်းနှင့် ၆၈လမ်းကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43126478, 09-972994700
အမှတ် ၁၈၀၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ အောင်မေတ္တာလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-402632385, 09-259416672
၈၈လမ်း၊ ၃၂လမ်းနှင့် ၃၃လမ်းကြား၊ ဥယျာဉ်အုပ်ဝင်း၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-450070909, 09-450040909
အမှတ် န-၆/၇၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ပိတောက်လမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-421156611, 09-420081118
အမှတ် ၂၈၊ ၂၈လမ်း၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-797739123, 09-795017218, 09-765017218, 09-798922249
အမှတ် ခ-၃(၁၀၁)၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ တမာလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-787264640
1 2 3 4