Listings in နို့ထွက်ပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 73 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၈၁လမ်း၊ (၁၆)လမ်းနှင့် (၁၇)လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-2033403, 09-402677676
Advertisement
အမှတ် မ-၆/၁၂၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ သိပ္ပံလမ်းတောင်ဘက်၊, ,
Advertisement
အမှတ် ၃၅၊ ၃၂လမ်း၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊, ,
၈ဝလမ်း၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-972572111
အမှတ် သ-၄/၈၂-၈၃၊ ရဝလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း(၁၁၅)လမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်းကြား(၁၁၆)လမ်းကြား၊, ,
09-799557775, 09-975119669, 09-962031538
အမှတ် သ-၄/၈၂-၈၃၊ ရဝလမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
09-975119669, 09-799557775
အမှတ် င-၂/၄၁၊ ၆၄လမ်း၊ ဒေလီယာလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-972105696, 09-259114388
၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ ၅၉လမ်း နှင့် ၆ဝလမ်း ကြား၊ သံလမ်း အရှေ့ဘက်၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-794615496, 09-5085735
အမှတ် ၄၃/၂၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ နန်းရှေ့၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-796575531, 09-979506346
၇၈လမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးအတွင်း၊, ,
09-401526034, 09-797737378, 09-799383835
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်လမ်း အနီး၊ တောင်မြင့်၊, ,
02-5153769, 02-5153767, 02-5153594
အမှတ် ၃၅၊ ၃၂လမ်း၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊, ,
09-785505886, 09-402563088
1 2 3 4 5