Listings in စားသုံးဆီအမျိုးမျိုး and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 180 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အကွက်-၃၃၆၊ စိန်ပန်းလမ်းမကြီး၊ ယဉ်ပုံရပ်၊ စိန်ပန်း၊, ,
09-440866631
အခန်း ၆အက်(ဖ်)၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
01-3680089, 01-705007, 09-781018846, 09-893223196, 09-950847938, 09-782904998
ယ်ရီလမ်း၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-964009080, 09-774509080
အမှတ် ၃၉၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-33301979, 09-43058723
အမှတ် မ-၃/၄၃၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-91006792, 09-43203920
ရဝလမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-402568284, 09-974718161
အမှတ် ၁၉၉၊ ၈၅လမ်း၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-899388033, 09-899388044
အမှတ် ၁၀/အေ၊ မြေညီထပ်၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ အောက်ဘလောက်၊, ,
01-200133, 01-392216, 09-254211500, 09-5073295
1 2 3 4 5