Listings in စတိုးဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 1837 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၈၉လမ်း၊ (၁၆)လမ်းနှင့် (၁၇)လမ်းကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-43118036, 09-797023081
အမှတ် ၉၊ (၁၈)လမ်း၊ ၈၁လမ်း ထောင့်၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-444093996, 09-798673800, 09-43014654
(၃၀)လမ်း၊ ၆၆လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-963398839
(၁၉)လမ်း၊ ၉ဝလမ်းနှင့် ၉၁လမ်းကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-2024687, 09-2054009
၇၅လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-972996178
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
Advertisement
မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ သင်ပန်းကုန်းလမ်းဆုံ၊,
၂၆လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-256119988, 09-440990025
အမှတ် ဆ-၂/၄၁၊ ၇၂လမ်း၊ ဒေလီယာလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-402722276
၈၅လမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-444035580, 09-2053800
၆၄လမ်း၊ ၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-975028899
အမှတ် ၅၅၅၊ ၈၁လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-259059914, 02-4076433
အမှတ် ၂၂၆၊ ၂၈လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊, ,
09-455938997
1 2 3 4 5