Listings in ကန်ထရိုက်တာ (အဆောက်အဦ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 24 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အခန်း ၁၀၂၊ တိုက် ၆၊ ပထမထပ်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ ရွှေကိန္နရီအိမ်ရာ၊, ,
09-5056138, 09-450056897
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2