Listings in အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းများ (ဥပဒေ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 82 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၉လမ်း၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ သီရိမြိုင် အမျိုးသမီးဆောင်၊, ,
09-793314073, 09-91014073
၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း(လမ်းအရှေ့ဘက်)၊, ,
09-793166282, 09-793313757, 09-91013757
အမှတ် ၁၄၊ ၆၄လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
02-4074717, 09-2028037, 09-797553072
အခန်း ၄၊ တိုက် ဂျေ၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်အိမ်ယာ(၁)၊ မဟာမြိုင်၊, ,
09-2009483, 09-772009483
အမှတ် ၃၁/၃၊ ၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ သစ္စာလမ်းသွယ်၊, ,
09-450049706, 09-420744843
အမှတ် ဒ-၄/၂၄၊ ၆၃လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-448770537, 09-965053791
1 2 3 4 5