Listings in အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊လုပ်ငန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 25 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် က-၃/၈၁၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-428078081
အမှတ် ဒဒ-၂၂/၆၆၊ ၅၄လမ်း၊ ဗန္ဓုလလမ်း နှင့် အေးမေတ္တာလမ်း ကြား၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402556001
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် အေ-၂၁၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၇၁လမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-402654681, 09-2031059, 09-962131059
1 2 3