Listings in အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းများ (စီးပွားရေး) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 26 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဘီ-၁၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-787000778, 09-402508877, 09-43074110
၆၃လမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-793313757, 09-91013757, 09-793166282
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ဒီ-၁၁/၇၈(ဘီ)၊ ၆၃လမ်း၊ (၃၉)လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-970435777, 09-970474666, 09-455435777, 09-455474666
1 2 3