Listings in ကွန်ပျူတာ နည်းစနစ်ဝန်ဆောင်မှု and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 25 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဂ-၃၉၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြောက်၊, ,
09-768841828, 09-768841829, 09-768841830
အမှတ် ၂၆၉၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-797532968, 09-777744938
အမှတ် ၃၅၂၊ မြေညီထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၄၉)လမ်း နှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း ကြား၊, ,
09-964122402, 09-783622412
အမှတ် ၂၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၉လမ်း၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ ရာဇာစီးပွားရေးစင်တာ၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-797136613, 09-772519761
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ကြိုးတန်း(၁)လမ်း၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-267694860, 09-442629962
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3