Listings in ကွန်ပျူတာနည်းစနစ် ရောင်းဝယ်သူများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 66 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် သ-၁၁/၇၊ ၆၃လမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-261442292, 09-252584280, 09-969786736, 09-969786735
Advertisement
အခန်း အီး-၄၊ တတိယထပ်၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၈လမ်း ထောင့်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မေတ္တာလမ်းသွယ်၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-2035983, 09-456719188, 09-456719200
Advertisement
အခန်း ဒီ-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ရွှေဖြူပလာဇာ၊, ,
အမှတ် ဘလောက်-၃၊ယူနစ်-၉၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-400488668
အမှတ် အေ-၁၊ ၃၅လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-797566777, 09-450027626
အမှတ် ၄၀၊ ၇၁လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-2016157, 09-797207372
1 2 3 4 5