Listings in အော့(ဖ်)ဆက်ဖလင် ကာလာခွဲလုပ်ငန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 128 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၇/၃၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ကံကောက်၊, ,
09-402696510, 09-257406664
အမှတ် ၂၅၅၊ (၃၆)လမ်း၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
09-444022900, 09-402620500, 02-4071190, 09-797800448
၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ မလွန်နီပါးတန်း၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-262339766, 09-87775627
အမှတ် ၁/ဗ၊ (၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-31478797, 09-959233933
1 2 3 4 5