Listings in အအေးဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 21 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၁၃၊ ၈၃လမ်း၊ (၂၂)လမ်းနှင့် (၂၃)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4065303, 02-4065307
(၁၉)လမ်း၊ ၅၉လမ်းနှင့် (၆၀)လမ်းကြား၊ စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ နန်းရှေ့၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-444140898
၈၁လမ်း၊ (၁၅)လမ်းနှင့် (၁၆)လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊, ,
09-423878891, 09-400995410
အမှတ် ၅၂၊ ၂ဝလမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-442152323, 09-793112328
အမှတ် ၇၆၊ ၈ဝလမ်း၊ ၁၁-လမ်းနှင့် ၁၂-လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအနောက်၊, ,
09-43053196, 02-4072990
၈၄လမ်း၊ ၂၂လမ်း နှင့် ၂၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-453112737
အမှတ် ၁၇၆၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-2018106, 02-4065754, 09-91001201, 02-4032318
အမှတ် ၂၈၊ (၂၆)လမ်း၊ ၉ဝလမ်းနှင့် ၉၁လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
02-4073550, 09-2030885, 09-792030885
၂၄လမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-444030476
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2