Listings in ကော်ဖီမစ် ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 35 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် (၃၀)၊ ဠ/၁၃၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ ဇော်ဂျီလမ်း နှင့် ကျန်စစ်သားလမ်း ကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်ကားကြီးဝင်း တောင်ဘက်၊, ,
09-791600000, 09-977182539
အမှတ် အီး-၂/ဘီ၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4072758, 02-5153341
အမှတ် ၁၉၀၊ (၃၀)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4022253, 02-4039341
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၂၁၊၁၂၂၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154210, 02-5153629, 02-5153627
(၁၂ဝလမ်း (မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း)၊ (၆၀)လမ်းနှင့် (၆၁)လမ်းကြား၊ င-ရပ်ကွက်၊, ,
09-774030545
1 2 3