Listings in ကော်ဖီမှုန့် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 31 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-5113280, 02-4034875
အမှတ် ဆ-၉/၆၁၊ ၇၃လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-954000702, 09-427044813
အမှတ် ဏ-၁/၇၁၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စွယ်တော်လမ်း နှင့် သရဖီလမ်း ကြား၊ ခွာညိုလမ်း၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-779283117, 09-254078254
အမှတ် ၉၇၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ယူဂိုဆလပ်ရပ်၊ အာအေ-၃၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁)၊, ,
09-43167234, 09-5130450
အမှတ် ၁၀/အေ၊ ၂ရလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
02-4033697, 09-422815511, 09-422815522
အမှတ် ၂၊ ၇၃လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
02-4033015, 09-441038882, 09-426818979
1 2 3