Listings in နာရီအရောင်းဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 6 of 6 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
Advertisement
အမှတ် ၅၉-၆၀၊ မြေညီထပ်၊ ၂ရလမ်း၊ ၈၄လမ်း ထောင့်၊ ဈေးချိုမြောက်ဘက်တိုက်တန်းကြီး၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ မြကံသာဈေး၊ တိုက်တန်း၊ မြကံသာရွာ၊, ,
09-402737842, 09-966710067