Listings in နာရီအရောင်းဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 12 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
Advertisement
အမှတ် ၅၉-၆၀၊ မြေညီထပ်၊ ၂ရလမ်း၊ ၈၄လမ်း ထောင့်၊ ဈေးချိုမြောက်ဘက်တိုက်တန်းကြီး၊,
အမှတ် ၃/က၊ ၁၈လမ်း နှင့် ၁၉လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ဇဋိလလမ်း၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
02-4065534, 02-4072458
အမှတ် ၁၈၆/၁၆၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုံသာဘုရားလမ်း၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-402700714, 09-2014966
အမှတ် ၆၆၊ (၁၉)လမ်း၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၆၃လမ်းကြား၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-2050591, 09-975769779
၂၆လမ်း၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
09-972677451
အမှတ် အကွက်-၃၃၊ ၉လမ်း၊ ၇၆လမ်း ထောင့်၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
02-4075026
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060798, 02-4060812, 02-4035905, 09-2150741, 09-444033123
(၂၄)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4035911, 02-4060642, 02-4060641
အမှတ် ၁၈၈/၉၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4061514, 02-4035664, 02-4021157, 02-4021135
2020 | Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
02-4031262, 02-4071023