Listings in ဆေးကုခန်းများ (ပုဂ္ဂလိက) and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 33 results
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-444044268
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-797117125
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-797499255, 09-2020387, 09-797499355
အမှတ် ၂၇၂၊ မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-896803515
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာ(၁)လမ်း ထောင့်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-255570110, 09-751071100
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57275
အင်းဝလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-2050674, 09-798541291, 09-962050674
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-259034448, 09-259066615, 09-688839944
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-970395646, 09-79714920
ရွှေစာရံဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2055612
1 2 3