Listings in ဆေးပေါ့လိပ် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 28 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၄၁၊ ၃၃လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4032712, 09-2035411
အမှတ် တ-၃/၈၃၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ငုဝါလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ ရွက်လှလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-5136866, 09-795136866
အမှတ် ၄၇၁၊ ၈၃လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
02-4031475, 09-402020180
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3