Listings in ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 106 results
၁၉လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
??-?????????, ??-?????????
၈ရလမ်း၊ (၁၄)လမ်းနှင့် (၁၅)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
??-????????, ??-????????, ??-????????
2020 | Advertisement
၈လမ်း၊ ၈၆လမ်း ထောင့်၊ ဘီယာစက်ရုံ အနောက်ဘက်၊ ၈ဝလမ်း၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေတံတားထိပ်တည့်တည့်၊, ,
09-793424746, 09-441024746
၈ရလမ်း၊ ၁၄လမ်းနှင့် (၁၅)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-444032648, 09-954440326, 09-256529963
(၁၅)လမ်း၊ ၈ရလမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-259062633, 09-441044162, 09-91044162
(၁၈)လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-782511155, 09-402511155, 09-684011133
အမှတ် အက်စ်-၄၁၊ (၁၁)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-256438355, 09-974884000
2020 | Advertisement
၂လမ်း နှင့် ၃လမ်း ကြား၊ မြောက်ပြင်၊ ၇၆စည်သာလမ်း၊, ,
09-402583199, 09-783583199
၂၁လမ်း၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-761426126, 09-798753472
၇၄လမ်း၊ ၆လမ်းနှင့် (၇)လမ်းကြား၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
09-960277011, 09-952003540
1 2 3 4 5