Listings in ကားဝါယာရိန်းအလုပ်ရုံ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 114 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဆ-၄/၈၇၊ ၈၈၊ ၆၈လမ်း၊ ဒေလီယာလမ်းနှင့် ဇလပ်ဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-777792129, 09-786888669, 09-794407694, 09-258883797
၈၅လမ်း၊ ၄၂လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-402787702, 09-780293354
(၁၉)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-444010429, 09-444044420
အမှတ် ပပ-၂၃/၈၊ ၆၈လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2036599, 09-442036599
1 2 3 4 5