Listings in ကားတာယာ၊ ကျွတ်နှင့် ဘီးခွေရောင်းဝယ်ရေး and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 227 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၃၈/၁၇၊ (၃၆)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
02-4033034, 09-5141072
Advertisement
အမှတ် ပပ(၂၁/၁)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဂန္ဓမာလမ်းထောင့်၊, ,
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၁၇၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-974123786, 09-43207466, 09-962062151
(၃၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-43013462, 09-977923293, 02-4076514
အမှတ် ၁၆၊ ၃၆လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-5116455, 02-4066933, 09-5135242
1 2 3 4 5