Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကားအငှားလုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 85 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် စ-၅/၄၂၊ ၆၆လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-2004481, 09-43128028, 09-797515327
အမှတ် ခ-တ၊ (၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ရွှေပြည်မန္တလာဝင်း၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-91007228, 09-402534248, 09-256000838, 09-777773050
၇၃လမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-777877888, 09-777778888
အမှတ် င-၃/၂၂၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ သုမာလာလမ်း၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-259066220, 09-259066553
အမှတ် ၁၈၊ (၂၃)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-952255438, 09-251200300
အမှတ် ၅၄၊ ရရလမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-404444771, 09-404444772
1 2 3 4 5