Listings in ကားအပိုပစ္စည်းဆိုင် and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 829 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၈၂လမ်း၊ (၁၆)လမ်းနှင့် (၁၇)လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-962013660, 09-444670660
အမှတ် ဇ-၆/၇၆၊ ပိတောက်လမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ သိုးခြံသံံလမ်း၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-43089869, 09-978021707
၅၈လမ်း၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-977259756
အမှတ် အေ/၃၊၄၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၉လမ်း နှင့် ရဝလမ်း ကြား၊ ရွှေစပါးတိုက်တန်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-424290001, 09-424290002, 09-424290003
ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊, ,
09-425372903, 09-771133888
အခန်း ၃၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း တောင်ဘက်၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-795836971, 09-772495112
၈၁လမ်း၊ (၂၇)လမ်းနှင့် (၂၈)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-2005047, 02-4039851
1 2 3 4 5