Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကားဆေးမှုတ်လုပ်ငန်း

Showing 12 of 204 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
သိပ္ပံလမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
09-445588807
အမှတ် ၁၀၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-767888892, 09-767888893, 09-790887888, 09-790889888
အမှတ် ၁၃၊ (၁၇)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-43164875, 09-5169844
အမှတ် မ-၄၂၊ ၅၂လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-420250666, 09-784333200, 09-784333600
၆၈လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဆင်ဖြူရှင်လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-694930996, 09-252450437
၁၂-လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-257188678, 09-797547911
အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ စက်ဆန်း(၉)လမ်း ထောင့်၊, ,
09-5150167
၅ရလမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-697042706, 09-424130965, 09-693369897
အမှတ် နန-၁၃/၄၁၊ စံပြလမ်း၊ ၅၉လမ်း နှင့် ၆ဝလမ်း ကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43095341, 09-798662598
(၃၇)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
09-896803807, 09-2057738
1 2 3 4 5