Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကား၊ ဆိုင်ကယ် လေထိုးကျွတ်ဖာလုပ်ငန်း

Showing 12 of 117 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၂၅လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-253088260
အမှတ် ၀-၄/၄၊ ၇၂လမ်း၊ ဝေသာလီဘုရားလမ်းနှင့် သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်းကြား၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း အရှေ့ဘက်၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-5149312, 09-265536986
မနော်ဟရီလမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-774615167, 09-788700705
1 2 3 4 5