Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကားတံခါးလိုင်နာ ရောင်းဝယ်ရေး

Showing 12 of 65 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ပပ-၁၀/၃၀၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)၊ (၆၁)လမ်းနှင့် ၆၂လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-2029060, 09-400809797
အမှတ် ပပ-၁၀/၃၀၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-2029060, 09-400809797
အမှတ် ၂၆၊ (၂၃)လမ်း၊ ၈၁လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-2007361, 09-962007361, 09-792007361, 09-5024470
အမှတ် ပပ-၁၁/၈၆၊ ၆ဝဘီလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154464, 09-789894699
အမှတ် ၁၂၃၊ ၈၁လမ်း၊ (၁၅)လမ်းနှင့် (၁၆)လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊, ,
09-978956405
၈၂လမ်း၊ ၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-43134085, 09-2036921, 09-444211142, 09-777297779
၈၁လမ်း၊ (၁၉)လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-43134085, 09-2036921, 09-444211142
1 2 3 4 5