Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကားဘက်ထရီနှင့်အပိုပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ပြုပြင်ရေး

Showing 12 of 25 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် အဆောင်-၁၊ အခန်း ၂၊၃၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ဆန်ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-951653668, 09-798806729, 09-770442829
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2 3