Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကားလေလံလုပ်ငန်းဌာန

Showing 12 of 20 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အေ-၁၊ ပထမထပ်၊ ၄၂လမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-798548015, 09-973667514
အမှတ် ၂/၆၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း ထောင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊, ,
01-522723, 09-421002051, 09-250010010
အမှတ် ဒ-၉/၂၀၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ရတနာလမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-254477778, 09-254477779
အမှတ် ၈၅၊၈၆၊ ၆ဝလမ်း၊ ၃၆လမ်းနှင့် ၃ရလမ်းကြား၊ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း အတွင်း၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-785333576, 09-976333576
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်း ထောင့်၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
02-4067161, 02-4067162, 09-259086307
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060798, 02-4060812, 02-4035905, 09-2150741, 09-444033123
1 2