Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သကြားလုံး

Showing 12 of 31 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
မညီထပ်၊ ၆၂လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ စင်ထွယ်ပွိုင့်ရှော့ပင်းမော၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-444306060, 09-421164619, 09-261601371
အမှတ် အိပ်ချ်-၅၃/၅၄၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)၊ (၆၉)လမ်းနှင့် ရဝလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153557, 02-5152269, 02-5154545
အမှတ် အေ-၁၃/၁၄၊ ၅၉လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်း ထောင့်၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
02-4081610, 02-4081430, 09-2005897, 09-797299991, 09-797299996
အမှတ် အေ-၁၃၊၁၄၊ ၅၉လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်း ထောင့်၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
02-4081430, 02-4081610, 09-969707138, 09-2005897, 09-969707143, 09-797299991, 09-797299996
၁၄လမ်း၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
02-4033378, 09-5017867
၈၆လမ်း၊ (၃၆)လမ်းနှင့် ၃ရလမ်းကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
02-4064364, 09-402541972
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
1 2 3