Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကင်မရာပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး

Showing 12 of 29 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၄၈(အေ)၊ ၃၃လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊, ,
09-793372824, 02-4072824
အမှတ် ၁၁၇/၁၂၇၊ အခန်း အီး/၁၊ (၃၆)လမ်း၊ Upper Middle Block၊ (၃)ရပ်ကွက်၊, ,
09-253636699, 09-793636699
၈၈လမ်း၊ (၂၅)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-797580960, 09-2039523
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3