Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ပုလင်းခွံရောင်းဝယ်ရေး

Showing 12 of 29 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၂၁လမ်း၊ ၈ရလမ်း ထောင့်၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-2012708, 02-4033412, 09-444009980
၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-91055853, 09-441055853
အမှတ် ဟ-၄/၉၁-၉၂၊ ရဝလမ်း၊ ပျူစောထီးလမ်း နှင့် ကျန်စစ်သားလမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2015522, 09-2007714
၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-2027044, 02-4072115, 09-91008429, 09-2017652
(၁၇)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-33445488, 09-73213234, 09-441044251, 09-256502119
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-770109559
1 2 3