Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and စာအုပ်ချုပ်၊ စက္ကူဖြတ်လုပ်ငန်း

Showing 12 of 60 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဈ-၃/၆၄၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊, ,
09-402592377, 09-256440317
၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-797283627, 09-452496687
အမှတ် ၂၁၉၊ ပင်းယလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-962490312
အမှတ် ၄၅၊ မြေညီထပ်၊ မန်းသီရိဈေး၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-797792981, 09-258600760
အမှတ် အကွက်-၄၉၊ ၅ရလမ်း၊ ၂ဝလမ်း နှင့် ၂၁လမ်း ကြား၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-2068678, 09-962068678
အမှတ် ၁၆၀၊ ၈၄လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ မင်းကွန်းတိုက်တန်း၊, ,
09-91019335, 09-441019335
၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-969350717
1 2 3 4 5