Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ပန်းပဲနှင့် သံနန်းဆွဲလုပ်ငန်း in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 3 of 3 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
Advertisement
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၁၃/၈၂+၈၃+၇၂+၇၃၊ (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)၊ ၅၅လမ်းနှင့် ၅၆လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
Advertisement
ဝရတ်လမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊,
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018