Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဘိလိယက်ခုံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Showing 12 of 23 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အိမ်ချ်-၁၁၄၊ ၆ရလမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း ထောင့်၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-798702947, 09-777842177
၁ဝလမ်း နှင့် ၁၁လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ညောင်ကွဲ၊, ,
09-2025311, 02-4066447
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
1 2