Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဓာတ်ခဲအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 24 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၄၃၆၊ (၃၃)လမ်း၊ ၇၆လမ်း ထောင့်၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-2005585, 02-4064626
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၂၈၊ ၁၂၉၊ ၆၂လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154756, 02-5154094, 02-5154096, 02-5154095
အမှတ် ဂျီ/၆-ဘီ၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း အနီး၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154219, 02-4034654, 09-402644212, 02-4063241
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၁၇/၄၊ ၅၉လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154654, 09-975154654
အမှတ် အီး-၉/အေ၊ ၆၂-စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402580253
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
1 2