Listings in တီးဝိုင်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 49 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် အကွက်-၉၀၀၊ သီတာအေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြောက်၊, ,
??-???????
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃ဝလမ်း၊ ၉ဝလမ်း နှင့် ၉၁လမ်း ကြား၊ ကျောက်ဆစ်မီးသတ် အနီး၊ သီရိဟေမာအနောက်၊, ,
09-2002573, 02-4068321, 09-2131531
အမှတ် ၄၄၉/ဘီ၊ အခန်း အယ်လ်-၃၊ ဒုတိယထပ်၊, ,
09-443174006, 09-73174006, 09-73243646
၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-5037235, 09-797800133
အမှတ် ဃ-၄/၁၂၄၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ ဇီဇဝါလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-402659646, 09-256262642
၉ဝလမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် ၂၁လမ်းကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-2026612, 09-2031808, 09-402638998
အမှတ် ၅၈၊ ရလမ်း၊ ဥယျာဉ်ကုန်းရပ်၊ မြောက်ပြင်၊ ညောင်ကွဲ၊, ,
09-2060745, 09-962060745
အမှတ် ၁၊ ၃ဝလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မေတ္တာလမ်းသွယ်၊ ရွှေပြည်မင်းခြံ၊, ,
02-4024113, 09-402596047
၂၆လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-5168080, 09-795168080
အမှတ် ၁၃၁၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ အောင်ကမ႓ာလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-793456710
1 2 3 4 5