Listings in ဝါး၊ဓနိ၊သက်ကယ် and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 65 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
မြစ်ငယ်-ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊ နားဋောင်းကျရွာ၊, ,
09-426667063, 09-952262323
မြစ်ငယ်-ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်၊ နားဋောင်းကျရွာ၊, ,
09-7858790522
၄ဝလမ်း၊ ၆ဝလမ်း ထောင့်၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-444012749, 09-402779384
ကုန်းရပ်၊ ပြန်/ဆက်စာကြည့်တိုက်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-43054037
အမှတ် အကွက်-၂၁၆၊ ၂၂လမ်း၊ ရွှေပန်းမြိုင်ရပ်၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-2030900, 09-2014366
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-798661164
ရွှေစာရံဘုရားလမ်း၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
02-40206
အမှတ် ညည-၁/၂၉၊ မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ င-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2037848, 09-444015617, 09-402614545
၉လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ လှည်းတန်းရပ်၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
02-4075292, 09-797624552
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-259091096, 09-400408943
အမှတ် ညည-၅၈၊ ၅၂လမ်း၊ မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း ထောင့်၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-402639389
1 2 3 4 5