Listings in ကလေးအထူးကုဆေးခန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 38 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၆၊ ၃၁လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊, ,
09-785867456, 09-43177117
၅၈လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် အောင်ဇေယျလမ်း ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-444012753
အမှတ် ၁၂၄/၁၈၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၅လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
02-4034970, 09-777742307
အမှတ် ၆၄၊ (၂၈)လမ်း၊ ၇၃လမ်းနှင့် ၇၄လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
02-4034318, 09-2001857
အမှတ် ၉၀၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
02-4064512, 09-2001836
အမှတ် သ-၁/၂၊ (၆၀)လမ်း၊ (၂၅)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-2025259, 09-960506556
အမှတ် ၁၃၉၊ ၃၈လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၅လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအနောက်၊, ,
02-4063223, 09-974458408
အမှတ် ဒ-၂/၂၈၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ရွှေဘိုလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
02-2847155, 09-2001837
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3 4