Listings in ပန်းချီ သင်တန်းကျောင်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 27 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အေ-၁၊ (၃၁)လမ်း၊ ၆၃လမ်းနှင့် ၆၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-402520073, 09-5134987
အမှတ် ၇၂၊ (၁၅)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-402516392, 09-789112815
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
09-402689802, 09-797171478
အမှတ် ၂၆၂/၂၀၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ မလွန်ထန်းလျက်တန်း၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-33039707, 09-797287350
1 2 3