Listings in ဗိသုကာပညာရှင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 27 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် 33/83၊ ၁၆လမ်း နှင့် ၁ရလမ်း ကြား၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ ရတနာမိုးလမ်းသွယ်(၂)၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-441043223
အမှတ် ၁၁၁၊ ၂၅လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-444010897, 02-4066737, 09-786266737
အမှတ် ၁၄၉၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-2025970, 09-772025970
၈၃လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-2027866, 09-978776756
အမှတ် ၈၃-အေ၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-2012189, 09-2029589
၃၂လမ်း၊ ၇၈လမ်း ထောင့်၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-790999282, 02-4024802, 02-4069325, 02-4060655
အမှတ် ဟ/၁၅-၁၆၊ ပျူစောထီးလမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-91020020
1 2 3