Listings in တိရစ္ဆာန်အစာအရောင်းဆိုင် and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 45 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ဝဝ-၂၁/အေ၊ ၆၈လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း တောင်ဘက်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-91034513, 09-797353490
အမှတ် ၅၆၅၊ ၈၁လမ်း၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအရှေ့၊, ,
09-790777936, 09-974040021, 09-259141471
အမှတ် ၆၉၊ ဇလပ်ဝါလမ်း၊ (၆၀)လမ်းနှင့် (၆၁)လမ်းကြား၊ မြို့သစ်၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-259037364, 09-797121475
ငုရွှေဝါလမ်း၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-698163952, 09-780241356
1 2 3 4