Listings in အလူမီနီယံလုပ်ငန်းနှင့် အလူမီနီယံပစ္စည်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 278 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် က-၂/၃၄၊ ၆၉လမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မနောသုခလမ်း၊ မြို့သစ်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-257300364, 09-784999643
၆၂လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း နှင့် သံလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-968688828, 09-797452258, 09-421172916
အမှတ် ဈ-၁/၆၄၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-441555555, 09-5141770
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်(၁)လမ်း ထောင့်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-444659365, 09-421150766, 09-260902490
မနော်ဟရီလမ်း၊ (၄၉)လမ်းနှင့် (၅၀)လမ်းကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-5012395, 09-5024060
အမှတ် ဇဇ-၃၃/၁၁၀၊ ဓမ္မစာရလမ်း၊ ၄၅လမ်း နှင့် ၄၆လမ်း ကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
09-259645954, 09-425821322, 09-975444800
အမှတ် သ-၄၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-444849300, 09-441049300, 09-2009300, 09-772009300
1 2 3 4 5