Listings in အရက် နှင့်ဘီယာ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 36 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၉၈၊ ကန်တော်ကြီးအရှေ့ပိုင်း၊ သံလျှက်မှော်တောင်၊, ,
02-4059227, 02-4059921, 02-4059485, 09-780222710, 09-265461102
အမှတ် မ-၄၁/၁၊၂၊ ၄၁လမ်း၊ (၅၂)လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-5128392, 02-2847587, 02-2847775
အမှတ် အကွက်-၆၀၃၊ ဒန္တပင်ရပ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
02-4070027, 09-91000055, 09-91000077, 09-91000088
အမှတ် မ-၂၄/၁-ဘ၊ ၆၈လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-896502479, 09-43102342
အမှတ် တတ-၉၊ ၆၂လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် အောင်ဇေယျလမ်း ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-969606761, 09-969606809
(၁၇)လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-33445488, 09-73213234, 09-441044251, 09-256502119
အမှတ် အ-၁၄/၆၃၊၆၆၊ ကုသိုလ်တော်ဘုရားလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4080571, 09-896803734
အမှတ် အီး-၇၊ ၆၂-စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153344, 09-2005768
1 2 3