Listings in စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 118 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၈၉၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်(၈)လမ်းနှင့် ကျွဲဆည်ကန်(၉)လမ်းကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်မီးပွိုင့်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-2001078, 09-402512671, 09-91000109, 09-962001078, 09-977908090
အမှတ် အဆောင်-၂၊ အခန်း ၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်(၃)လမ်း ထိပ်၊ ကျွဲဆည်ကန်ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-401064014
Advertisement
အမှတ် (ဂျီ-၅)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊, ,
အမှတ် အဆောင်-၈၊ အခန်း ၅၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ဆန်ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-262499577, 09-798660315, 09-5275241
1 2 3 4 5