Listings in စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 158 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
၈၆လမ်း၊ ၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ကိုင်းတန်းဈေး၊ ထုံးဘူးတန်း၊ ဈေးချို၊, ,
ဝေသာလီဘုရားလမ်း၊ ၇၄လမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း မြောက်ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-899900002, 09-899900003, 09-899900004
အမှတ် လလ-၄/၈-၉-၁၀၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5152420, 02-5152421, 02-5152418
အမှတ် ၄၆/က၊ ၂၆လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-400015210, 02-4034834
အမှတ် ၅၇၅၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-777785837, 09-777785838, 02-4069385
အမှတ် လလ-၄/၈-၉-၁၀၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5152420, 02-5152421, 02-5152418
1 2 3 4 5