Listings in စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 41 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် စ-၄/၈၄၊ ၆၆လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-966118536, 09-972958881
အမှတ် ၉၅/၁၀၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-797779975, 09-5119828
အမှတ် ၈၇၊ ၂ဝလမ်း နှင့် ၂၁လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ သမစိတ္တလမ်း၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-444032314, 09-33373087, 09-33292066, 09-49274643
အမှတ် Ya-1/143၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၆)၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-251078990, 09-448533966
အမှတ် ၁၉/အေ၊ ဒုတိယထပ်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊, ,
09-5067632, 09-778877358, 09-778877368
အမှတ် ၈၆၊ ၈၈လမ်း၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုံသာဘုရားလမ်း၊, ,
02-4061825, 09-402583525
၇၃လမ်း၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊, ,
09-777776136, 09-250025136
အခန်း တီ-၃၊ တတိယထပ်၊ ၇၈လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ဂရိတ်ဝေါလ်းပလာဇာ၊, ,
09-969650460, 09-969650470
အမှတ် ဓ-၇/၆၁၊ ၆၈လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-256497378, 09-2020626
1 2 3 4